sign in with twitter

Създаване Туристическо дружество КОМ

Създаване на "Туристическо дружество "КОМ""

Автор :

keres

Район :

София,Илинден 75 Д

Категория :

Уникален Бизнес...

Дата : 16-май-2014

Група приятели и ентусиасти вече няколко години работим за популяризиране на вътрешния туризъм в България. Целта ни е колкото се може повече българи да избират нашите планини, забележителности и музеи за сметка на гръцките и турския крайбрежия.

За това време организирахме редица походи (някои от които с до 50 участници), създадохме и поддържаме туристически форум и facebook страница с над 6000 активни потребители. Решихме, че е време да минем на друго ниво и да продължим развитието си за постигане на нашите цели и въвличане на все повече хора.

Избрали сме нашата следваща стъпка да бъде създаването на истинско туристическо дружество, което да развива българския туристически продукт много по-активно.

Какво е направено до момента

1. Избрали сме име и председател.

2. Имаме проект за Устав на дружеството.

Какво предстои

1. Регистрация на сдружение съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2. Изработка на сайт на дружеството.

3. Реклама и популяризиране на идеята с цел привличане на членове.

За какво ще се използват средствата

Набраната сума ще се използва за таксите по съдебната регистрация на сдружението съгласно изискванията на българското законодателство – запазване на име, вписване в Окръжен съд, държавни такси, изработка на печат, регистриране на банкова сметка, издаване на ЕИК, нотариални такси, хонорар за услугите по регистрация.

Защо е важно това

С регистрирането на дружеството ние ставаме стопаски субект по смисъка на българските закони и това ни дава по-голям арсенал от възможности за популяризиране на идеите си. Можем да поддържаме и развиваме туристически обекти, като хижи например, които Българския туристически съюз отдава под наем. Можем да кандидатсваме по различни и програми за развитие на туризма и да търсим официално помощта на държавните и общински институции.

 
    Към момента няма добавена нова информация за проекта.
  • Моля Регистрирайте се Или влезте, за да публикувате коментар.
  • Нямате коментари по проекта.
    Популяризирайте вашата идея, накарайте хората да говорят за нея и ще се изненадате колко много от тях биха ви подкрепили
alexg
10 септември,2014
€ 5
 
Петър
17 юли,2014
€ 25.00
 
Мая
15 юли,2014
€ 25.00
 
radoslav.zarkov
16 май,2014
€ 2.00