sign in with twitter

Равен старт

Финансовата цел на кампанията е 6000 лева за наем на къща

Район :

Варна,Гр.Варна, бул.Приморски 59

Категория :

За Всички Нас

Дата : 04-декември-2016

Уважаеми приятели,
Обръщаме се към Вас  с молба за финансова помощ. В навечерието на най-светлите Християнски празници Ви молим да подкрепите нашата мисия!
С какво се занимаваме
   Идеята да създадем Център за Временно Настаняване за 6-ма младежи напуснали Домове за сираци и желаещи да продължат образованието си или да придобият квалификация, стартира в началото на месец Март 2016 г., като всяко начало с много трудности и много средства.                                                                                              След откриването на центъра и разходите по издръжката му осъзнахме, че трябва да започнем някаква дейност и така започнахме да плетем и шием играчки и периодично участваме на благотворителни базари, което дава възможност на младежите напуснали институции да придобиват трудови навици чрез подхода учене чрез правене на първо за тях работно място.                                                                                                                                                Нарекохме центъра „Равен старт“ и е с Удостоверение за регистрация от Агенция за социално подпомагане № 01588-0001-Заповед № РД1-16/15.03.2016 г. В центъра се настаняват младежи в риск - бездомни, безработни и в невъзможност да се справят с предизвикателствата на реалния живот.
Кои сме ние
Ние вярваме, че всяко дете трябва да живее в семейство, всяко дете трябва да има образование. Борим се с проблемите на изоставените деца на всички нива. Целта ни е да дадем възможността за равен старт на социално онеправданите деца, какъвто неизменно заслужават!                                                                                                        Ние не можем да променим миналото на тези деца, но с обща помощ, със сигурност ще успеем да създадем бъдещето им – такова, каквото те го мечтаят!
На кого помагаме
• Младежи напуснали институции желаещи да продължат обучението си или да придобият квалификация, която ще ги подготви за самостоятелен живот.
• Самотни майки.
Защо искаме да помагаме
  Проблемът с адаптирането на тези младежи в общността е свързан с живота им в институциите, което е довело до трайна загуба на социални умения, липса на мотивация и трудови навици, което в крайна сметка води до социална изолация. По този начин те са поставени в силна социална изолация и в не редки случаи изпадат в депресивни състояния, проявяват склонност за криминални прояви, включване в групова престъпност и всякакъв вид асоциални прояви. Като правило повечето от тях се чувстват изолирани и пренебрегнати от обществото и с времето натрупват озлобление и ярост, което ги прави тотално асоциални личности. Броят на децата и младежите от институции, които не ходят на училище все още остава висок.  Без образование децата ще бъдат подложени на живот в крайна бедност. Нараства броят на момичета забременели в най-ранна възраст, предимно неволно. Тъй като те не са израстнали в семейна среда, често изоставят бебетата си.

 
    Към момента няма добавена нова информация за проекта.
  • Моля Регистрирайте се Или влезте, за да публикувате коментар.
  • Нямате коментари по проекта.
    Популяризирайте вашата идея, накарайте хората да говорят за нея и ще се изненадате колко много от тях биха ви подкрепили
Идеята все още не е получила подкрепа от съмишленици, а може би тя си заслужава?