sign in with twitter

Музикален фестивал

Опазване на природния ресурс вода и чистота на планетата

Автор :

Blenda

Район :

София,На какъв адрес ще се реализира идеята?

Категория :

Наука / Култура...

Дата : 27-януари-2015

Уважаеми рекламодатели и партньори,

Обединени от идеята да опазим водните ресурси на планетата чисти за бъдещите поколения, чрез Музикален фестивал "Воден свят" подкрепяме развитието на стойностната българска музика.

Изкуството въздейства на сетивата и достига бързо до крайните потребители, навлиза в бита, ежедневието, става част от мисленето на хората. Когато ставате спонсор, Вие заявявате Вашата социално отговорна позиция и давате своя принос за развитието на културата, спорта, изкуството, образованието, давате стимул за развитие на интелектуалния потенциал на нацията, помагате на обществото.

Ние, организаторите и партньорите на Музикален фестивал “Воден свят”, осъзнаваме важността на водните ресурси за живота на планетата, вярваме в ползата от провеждане на просветна дейност по отношение опазване чистотата на водата и съхраняване за бъдещите поколения на водните ресурси.

Фестивалът има за цел  чрез камерните форми в изкуството да даде възможност за изява на любителски състави от страната и да  разкрие въздействащата сила на малките форми, сцени и ансамбли по отношение на опазването на ресурса вода и чистотата на планетата за бъдещите поколения. По този начин  да се  допринесе  за обогатяване и разнообразие  репертоара на формациите, така че да се създадат  нови контакти и изяви. Обмяна на творчески опит. Сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите. Популяризиране на световни и национални културни ценности, както и формиране на екологично мислене, основа за доброто бъдеще на планетата. Международен воден мост е инициатива на ООН  с цел опазване на водата.

Във фестивала могат да участват вокални формации и солисти, музикални състави и групи, музикални школи и колективи,  Младежки и студентски домове, Звукозаписни студия и репетиционни, Артколежи, Академии, клубове и др.


 

 
    Към момента няма добавена нова информация за проекта.
  • Моля Регистрирайте се Или влезте, за да публикувате коментар.
  • Нямате коментари по проекта.
    Популяризирайте вашата идея, накарайте хората да говорят за нея и ще се изненадате колко много от тях биха ви подкрепили
Идеята все още не е получила подкрепа от съмишленици, а може би тя си заслужава?