sign in with twitter

Да спасим културното наследство на предците ни

Да съхраним една стара летописна книга от началото на

Район :

гр. Варна,гр. Варна 9000, ул.

Категория :

Наука / Култура...

Дата : 27-ноември-2014

 

Скъпи съратници и радетели на българската история,

нека да съхраним една стара летописна книга от началото на миналия век със значителна историческа и културна стойност, Кондиката на храма „Св. Параскева“ в с.Ченге (дн. Аспарухово), Варненска област.

Нашата цел е да преиздадем този ценен исторически извор, за да го запазим за идните поколения. Така съвременният читател ще може да се докосне до документа на епохата, ще има възможност сам да работи с оригиналния текст, както и да анализира и търси свои теми за проучване в областта на културния туризъм. С публикуването на църковния текст като исторически извор всеки от нас ще има достъп до уникален културен образец, особено важен за туристическия регион на гр. Варна като Европейска младежка столица на културата. В цяла Европа се отделя голямо значение на изследването на регионите. Този домашен извор е чудесен документ, който ще обогати съкровищницата на културната история както на нашата родина, така и на целия Стар континент. Новата публикация ще насърчи и изследването на други непокътнати културни ценности в нашите храмове – уникални по рода си исторически източници, които можем да запазим за нашите наследници!

Макар и датираща в по-късен период, Кондиката на храма „Св. Параскева“ е основен документ и в най-пълна степен отразява проблемите на българското общество в този край. Основание за публикуването на този исторически извор е ценната информация за развитието на селището през 30-те години на XX век, не само в демографско, стопанско и социално, но и в духовно и културно отношение. Кондиката съдържа и записи, които я превръщат в ценен правно-юридически документ за маркиране и узаконяване на обществените инициативи и взаимоотношения по онова време. Най-ранната година, която откриваме в кондиката е 06.02.1856 г. и бележи инициативата за събиране на средства за строеж на църква в двора на училището.

Осъществяването на тази идея ще създаде условия за активен диалог между поколенията в сферата на културата и изкуството.

 

Очаквани резултати

Чрез новото издание на този ценен исторически извор можем да засвидетелстваме родолюбивия дух на българина и отговорността ни към съхраняване на родовата и общностната памет.

Публикуването на този ценен източник за историята на село Аспарухово, Варненска област, ще прибави нещо ново и колоритно към богатото българско историческо наследство. Ще се популяризира една от малкото запазени кондики на Църковни настоятелства в страната.

Идеята ще направи достояние дейността и имената на родолюбиви българи, списвали кондиката. Ще привлече туристи към по-неизвестни до сега обекти на културно-историческото наследство.

Осъществяването на този проект ще инициира културното сътрудничество и обмен на местно, регионално и национално ниво.

Изданието ще бъде интересно четиво не само за специалисти, но и за всеки родолюбив българин, както и за любознателните посетители на този красив български регион.

Проектът предлага иновативни подходи при неговата реализация с нестандартния си модел за публикуване на църковния текст като исторически извор.

Дали ще успеем да реализираме тази идея! Това зависи от всички нас – хората, милеещи за българщината, решили да съхранят и малкото, което ни е останало. Разчитаме на Вашата подкрепа!

Фирма „ККБ - Варна” ЕООД  е една от малките български фирми, които със своята проучвателна и изследователска дейност на старите български храмове, работейки с подкрепата на Българската Православна църква и местните общини, цели да запази и съхрани националното ни културно наследство за идните поколения. Неин основен приоритет е въвеждането на иновативни практики в създаването и промотирането на културен продукт, както и прилагането на нов модел за развитие на публики.

С уважение, Стефка Петрова

 
    Към момента няма добавена нова информация за проекта.
  • Моля Регистрирайте се Или влезте, за да публикувате коментар.
  • Нямате коментари по проекта.
    Популяризирайте вашата идея, накарайте хората да говорят за нея и ще се изненадате колко много от тях биха ви подкрепили
Идеята все още не е получила подкрепа от съмишленици, а може би тя си заслужава?