sign in with twitter

Да Спасим Средновековна Църква

Културно наследство в риск - Да спасим древна църква!

Район :

Дупница,село Червен Брег

Категория :

Наука / Култура...

Дата : 31-юли-2014

Старинният храм е бил изграден през средновековието, върху основите на по-ранен християнски храм, вероятно ранновизантийски от IV-VI в. От направено археологическо теренно проучване през есента на 2012 г. се установява, че първата църква е била част от цял манастирски комплекс. В близост до него е имало селище, съществувало от късната античност до късното средновековие или в продължение на близо 15 века. Навсякъде из околността се среща изобилие от културни останки.

Вижте резултатите от първият ни проект на "ЗаБългария" и до къде стигна реставрацията!

Повече за това какво се свърши със средствата от предишния проект и отчет на похарченото можете да намерите в секцията "Снимки" на настоящия и предишния ни проект!

Цялата вътрешност на църквата някога е била покрита с прекрасни стенописи. Според изтъкнатата наша изкуствоведка Лиляна Мавродинова, лично посетила мястото, те са от периода XII-XIV в. Изхождайки от някои особености в иконографската схема на стенописната украса, специалистката определя църквата като „царска“. Освен това, по стил на изписване, който е на голяма висота, съперничещ си с този в Боянската църква, стенописите нямат аналог на друго място в България. За жалост, днес от тези забележителни произведения на българското средновековно изкуство е останало съвсем малко. Дълго прониквалата влага е унищожила голяма част от тях. Лошото е, че продължават да се увреждат и намаляват с всеки изминал ден. Но въпреки това, не всичко от тях е загубено.

С оглед на гореизложеното, Фондация „Свята България“, водена от най-искрени благородни чувства, поде кампания за спасяването на ценната старина. На този етап фондацията финансира дейности по аварийна-спасителна консервация (укрепване) на уникалните фрески, без което при тазгодишните обилни дъждове оцеляването им щеше да бъде сериозно застрашено. Посочената процедура е вече завършена и сега е необходимо да се встъпи към цялостно възстановяване на църквата, по вече съществуващ проект, изготвен и безвъзмездно дарен от арх. Юлий Фърков. Проектът е съгласуван със собственика на църковната сграда – Софийска митрополия и с институцията, осъществяваща контрол на този вид дейности – Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и МК (Министерство на културата). Възстановяването включва: археологическо проучване на терена около църквата; архитектурна реставрация (на фасада, на покрива и др.) с консервация на разкрити при разкопките архитектурни структури на базиликата, художествена реставрация на вътрешността (на стенописите), изграждане на дренажна система и естетическо оформление на пространството около църквата. Необходимо е и да се прокара път от селото до църквата, дължината на който е по-малка от 1 км. В допълнение може да се каже, че Фондация "Свята България" съдейства за отпускане на средства от МК за археологическото проучване по проект, който вече е одобрен и по него ще се встъпи в изпълнение до средата на август 2014 г.
Крайната ни цел е една - този ценен исторически и културен паметник, който е с национално значение, да се съхрани и да стане достъпен за посещение, днес и за поколенията.

Превръщането на всичко това в реалност до голяма степен зависи от всички нас, от това доколко ще вземем отношение към проблема и какви съвместни действия ще предприемем за премахването му.

Сумата от 2 000 евро, която набираме за целта чрез "За България" е една малка част от цялата, необходима за пълното завършване на реставрация на църквата, но ще бъде достатъчна за финансирането на един от най-важните етапи в реставрацията - изграждане на дренажна система. Отделен е въпросът, че нейната стойност от морална гледна точка е неизмеримо голяма.


Разчитаме и вярваме, че нашият повик няма да остане без насърчителни последствия.

 
    Към момента няма добавена нова информация за проекта.
  • Моля Регистрирайте се Или влезте, за да публикувате коментар.
  • Нямате коментари по проекта.
    Популяризирайте вашата идея, накарайте хората да говорят за нея и ще се изненадате колко много от тях биха ви подкрепили
Петър
31 октомври,2014
€ 10.00
 
Светослав
26 октомври,2014
€ 10.00