sign in with twitter

Българска Наука в действие

Да популяризираме дейността и успехите на учените ни.

Автор :

Nauka.bg

Район :

София,София

Категория :

Технологии...

Дата : 25-септември-2013

„Българска Наука в Действие“ е проект, който има за цел да се проучат и популяризират институции в България, занимаващи се с наука, техните дейности и проекти, както и отделни български учени, работещи върху важни научни проблеми и постигнали важни резултати.


За постигането на тези цели се нуждаем от голям брой доброволци (студенти и младежи), които имат желание да се срещат и интервюират учени от различни сфери, както и да правят проучване и събиране на информация по проекта .

Желанието ни е да представим структури на БАН и звена на университетската наука, с интересна и важна дейност и добри постижения, които не са популяризирани в обществото и в медийното пространство. В проекта искаме да включим звена на БАН, университети, музеи, частни лаборатории и много други, които извършват реална интересна научноизследователска дейност, участват в проекти, създават истински научен продукт.

В рамките на проекта ние от Сдружение „Форум Наука“ осъществяваме контакти с поредица такива институции, провеждаме срещи на място с техните ръководители и научни екипи, заснемемаме и записваме интервюта и репортажи, пишем статии, придружени с фотографии и видеоматериал. Събраните материали след съответната обработка ще се публикуват в електронното списание „Българска Наука” - http://nauka.bg, което е собственост на Сдружението.

От най-добрите материали ще се създаде електронен сборник, който, както и списанието, ще се изтегля безплатно. Планираме също да проведем в края на проекта публична дискусия – конференция по проблеми, свързани с формулирането на публичните политики за развитието на науката в България, с участието на представители на научни и университетски среди, НПО, държавни институции, студенти и докторанти и всички, проявяващи интерес към темата. Ще се напечата сборник с всички публикации и  доклади от конференцията, също така и материали свързани с проекта и най-значимите моменти от проведените дейности в проекта.

С настоящото писмо молим за съдействие и подкрепа към настоящата работа по реализирането на проекта.

Стани стажант в БГ Наука - http://nauka.bg/forum/index.phpshowtopic=15501

Основна дейност - http://nauka.bg/forum/index.phpshowtopic=15497

Сборника - http://nauka.bg/forum/index.phpshowtopic=15601

 

 
    Към момента няма добавена нова информация за проекта.
  • Моля Регистрирайте се Или влезте, за да публикувате коментар.
  • Нямате коментари по проекта.
    Популяризирайте вашата идея, накарайте хората да говорят за нея и ще се изненадате колко много от тях биха ви подкрепили
Идеята все още не е получила подкрепа от съмишленици, а може би тя си заслужава?