sign in with twitter
My City Foundation

"Моят Град" е фондация с общественополезна дейност, посветена да подобри облика на градовете в България. Фондацията е основана през 2012г. и е базирана в София. Мисията на Фондацията е да набира дарителски средства за разработване и изпълнение на устойчиви проекти от малък мащаб, чиято цел е да: 1) подобрят функционалността на местната инфраструктура и благоустройство; 2) повишат качеството на средата на живот в българските градове; 3) насърчат дебат във връзка с конкретни въпроси, свързани с благосъстоянието на гражданите. 4) да привличат внимание върху предизвикателствата пред местните общности в българските градове. Фондация "Моят град" работи за дългосрочно прилагане на ефективно управление и максимална прозрачност при разходването на дарените средства. Фондация "Моят Град" насърчава инициативност и ангажираност на гражданите за подобряване средата на живот в градовете в България.

 • Информация за профила
  Съмишленик от :
  03 юли,2013
  Град :
  София
  Държава :
  България
  Уебсайт :
 • Социални профили
 • Сума На Подкрепата

  Дадена на други проекти
  € 100.00

  Получена по свои проекти
  € 0.00