sign in with twitter

 
 

Идея и Проект

Най-важното за проекта

1. Какво прави проектите в ЗаБългария "специални"?

2. Подлежат ли проектите на предварително одобрение, преди да бъдат публикувани?

3. Може ли да се променя основната информация за вече публикуван проект?

4. При какви обстоятелства може активен проект да бъде спрян?


Детайли на проекта

5. Какво включва един проект?

6. Освен идеята, кое прави един проект добър?

7. Къде може да се проследи напредъка на проекта, след като е публикуван?

8. Може ли да се обсъжда проект?

9. Как може да се види подкрепата, която проектът е получил?


Подкрепа на проекта

10. Какъв е характерът на подкрепата?

11. Защо се подкрепят идеи чрез ЗаБългария?

12. Как се осъществява реалната подкрепа?


Най-важното за проекта

1. Какво прави проектите в ЗаБългария "специални"?

Проектите в ЗаБългария са уникални идеи на "обикновени" хора. Успехът зависи само от това колко е добра идеята и колко активен е автора й. Колкото по голям е интереса и набраната подкрепа, толкова по-сигурно е, че идеята ще се осъществи.

2. Подлежат ли проектите на предварително одобрение, преди да бъдат публикувани?

След като една идея бъде публикувана като проект на сайта, екипът ни има задачата да прегледа дали и до колко отговаря на условията. Проектът бива одобрен или отхвърлен.

3. Може ли да се променя основната информация за вече публикуван проект?

Основната информация за публикуван проект не може да бъде изменяна. Съмишлениците са подкрепили проекта в началния му вид, а не с евентуалните промени по него. Ако се налагат някакви дребни допълнения, те могат да бъдат публикувани и видени в секцията "Развитие" на проекта.

4. При какви обстоятелства може активен проект да бъде спрян?

Всеки един проект, който нарушава условията на ЗаБългария може да бъде спрян. Екипът на ЗаБългария разчита на съмишлениците, които със своята активност и подкрепа да оценят потенциала на всеки един проект и на неговия създател.

Детайли на проекта

5. Какво включва един проект?

Началната страница на всеки един проект включва подробното му описание с всички детайли, включени от създателя на проекта. Задължителните елементи за всеки проект са име, заглавна снимка или видео клип, бюджет и краен срок за набиране на средствата. Описанието на проекта е най-същественият елемент, но информацията в него зависи от неговия автор.

6. Освен идеята, кое прави един проект добър?

Добрият проект има ясна структура, план, цел и конкретни срокове за изпълнение на всеки един етап. Всичко това трябва да е подробно изложено в описанието на проекта.

7. Къде може да се проследи напредъка на проекта, след като е публикуван?

В страницата на всеки проект има секция "Развитие", в която създателят на проекта добавя новини или друга информация, свързана с напредъка на проекта. Наличието на повече информация в тази секция, говори за по-голямата ангажираност на създателя на проекта.

8. Може ли да се обсъжда проект?

Всеки един проект може да бъде обсъждан от потребителите на сайта. За да можете да коментирате проект, е необходимо да имате регистрация в ЗаБългария. Секцията "Коментари" е и мястото, където можете да давате предложения или задавате въпроси към създателя на проекта.

9. Как може да се види подкрепата, която проектът е получил?

На страницата на всеки проект има модул с информация за бюджета на проекта и набраната до момента подкрепа. Освен това в секцията "Съмишленици" има списък с подкрепилите проекта съмишленици.

Подкрепа на проекта

10. Какъв е характерът на подкрепата?

Подкрепата, която съмишлениците дават на проекти е финансова и безвъзмездна.

11. Защо се подкрепят идеи чрез ЗаБългария?

Платформата на ЗаБългария дава шанс на хората с уникални идеи да ги реализират вместо да останат в сферата на мечтите или просто като хоби.

12. Как се осъществява реалната подкрепа?

Подкрепата е безвъзмездна, но под условие. Само проектите, които са набрали пълна подкрепа в рамките на срока, получават финансиране.