sign in with twitter

 
 

За Създатели На Идеи

Най-важното за създателите

1. Има ли възрастова граница за създателите на проекти?

2. Възможно ли е да се стратира проект от организация, сдружение, фондация и т.н.?

3. Отговарям ли на критериите на ЗаБългария за стартиране на проект?

4. Как да потвърдя (активирам) PayPal сметката си в ЗаБългария?

5. Как да публикувам проект?

6. Мога ли да създам проект заедно с приятели?

7. Задължително ли е да има определен бюджет и крайна дата?

8. Какви съвети можете да дадете за това как по най-добър начин да се оформи съдържанието на един проект и как да се рекламира?

9. Каква информация да споделя на страницата на проекта?

10. Колко време отнема публикуването на проект?

11. Може ли да редактирам проекта, след като съм го пуснал за преглед?

12. Мога ли да публикувам повече от един проект едновременно за одобрение?

13. Може ли да се откажа от вече създаден и публикуван проект?

14. За какъв период проектът остава на сайта?

15. Мoже ли да се редактира проект, след като веднъж е стартиран?

16. Мога ли да разбия реализацията на една идея на няколко отделни проекта за всеки отделен етап?

17. Какво означава финал на проект?

18. Мога ли да пусна повторно проекта си, ако не успея от първия път?

19. Мога ли да бъда сигурен, че някой няма да ми открадне идеята?

20. Ако проектът ми е успешен, какво трябва да направя, за да получа събраните от съмишленици средства?

Aко проектът е малък и не се нуждае от много средства, може ли пак да се публикува на сайта?


Видео и снимки

21. Задължително ли е да публикувам снимки към проекта?

22. Задължително ли е създаването на клип, за да може да бъде одобрен проект или идея?

23. Кога трябва да качвам видео клипове към моя проект?

24. Какъв е допустимият размер за снимка на проекта?

25. Какъв е допустимият размер на видеото/клипа към проекта?

26. Какви съвети за заснемането на добър клип можете да ми дадете?

27. Мога ли да използвам заснетия от мен клип за основна медия на моя проект?

28. Как да прикача видео клип, като основна медия на проекта?

29. Мога ли да прикача видео клип, след като вече съм създал проекта?

30. Мога ли да използвам в проекта материали, които са със запазени права?


Подаръци

31. Задължително ли е да предлагам подаръци към проекта?

32. Как да създам подаръци към проекта си?

33. Какво може да бъде предложено като подарък за подкрепа?

34. Има ли минимум и максимум на стойността на предлаганият подарък?

35. Мога ли да огранича броя на подаръците, които предлагам?

36. Как мога да получа информация за подкрепилите ме хора, за да им предам обещаните подаръци?

37. Как да поддържам връзка само с подкрепилите ме съмишленици?

38. Защо броят хора, които ме подкрепят не съвпада с броя на хората, които са избрали да получат подаръци?


Популяризиране на идеята

39. Къде мога да открия моят проект на ЗаБългария?

40. Може ли да разкажа за идеята си на приятелите си още преди да съм стартирал с него на сайта?

41. Има ли „уиджети“ (widget), които да поставя на моя личен сайт, с който да популяризирам допълнително идеята си?

42. Могат ли да бъдат разгледани изтекли и неуспешни проекти на ЗаБългария?

43. Колко време отнема публикуването на проект?


Набиране на подкрепа

44. Има ли таван на сумите, които един проект може да набере?

45. Може ли един проект да набере повече финансова подкрепа, от колкото първоначално е обявил за необходима в бюджета си?

46. Какво се случва ако проект достигне необходимия бюджет преди крайната му дата?

47. Как най-лесно да разкажа във Facebook за проекта?

48. Мога ли да променя сумата на бюджета след като вече веднъж съм стартирал проекта?

49. Мога ли да променя крайния срок на бюджета след като веднъж съм го стартирал?

50. Какви такси начислява сайта ЗаБългария?

51. Има ли първоначални такси при публикуването на проект на ZaBulgaria.org?


Новини по проекта

52. Какво представляват новините за проект?

53. Как най-добре да използвам секцията с новини за проекта?

54. Мога ли да добавям снимки и видео към новините за проекта?

55. Как моите съмишелници ще разбират, че има новини по проекта?


Отговорност на създателите

56. Какви са моите задължения за отговор на въпроси от страна на съмишленици и членове на ЗаБългария?

57. Какво е редно да направя, ако не мога да изпълня проекта, както съм бил обещал?

58. Какво да направя ако не успея да се вместя в обещаната от мен дата за осъществяване на иедята?


Най-важното за създателите

1. Има ли възрастова граница за създателите на проекти?

Създателите на проекти трябва да имат навършени 18 години. Непълнолетни потребители могат да стартират проекти чрез свои пълнолетни родители, настойници и други лица, ангажирани с реализацията на проекта.

2. Възможно ли е да се стратира проект от организация, сдружение, фондация и т.н.?

Юридически лица също могат да създават проекти на сайта. Потребителският профил на ЗаБългария трябва да е на името на лице, което представлява юридическото лице.

3. Отговарям ли на критериите на ЗаБългария за стартиране на проект?

За пубикуване проект на ЗаБългария е необходима регистрация на сайта и активна сметка в платежната система на PayPal, която да е потвърдена на ЗаБългария.

4. Как да потвърдя (активирам) PayPal сметката си в ЗаБългария?

След като имате регистрации в www.ZaBulgaria.org и www.PayPal.com е необходимо от личния си профил на ЗаБългария да изберете бутона "PayPal Настройки" и да потвърдите PayPal сметката си.

5. Как да публикувам проект?

Регистрираните потребители с потвърдена на ЗаБългария PayPal сметка могат да създадат проект през иконата "Създай Идея" от менюто на сайта.

6. Мога ли да създам проект заедно с приятели?

Всеки проект е свързан с конкретен профил на потребителя, който го е създал и който го представя пред общността на ЗаБългария. Вашите приятели могат да са част от проекта и да са споменати в описанието му.

7. Задължително ли е да има определен бюджет и крайна дата?

Бюджетът и срокът за набиране на средства са задължителни условия на всеки проект. Когато срокът изтече, сумата на проекта трябва да е вече набрана, за да се преведе на създателя на проекта. Ако сумата не бъде набрана, проекта се прекратява, а набраната до момента сума не се превежда на изпълнителя. Тя остава по сметките на съмишлениците, обещали подкрепа.

8. Какви съвети можете да дадете за това как по най-добър начин да се оформи съдържанието на един проект и как да се рекламира?

Най-добрият източник на информация, който можем да ви предложим е нашето „Училище за идеи“, където в отделни статии сме се постарали да опишем как най-добре да развиете и популяризирате вашите идеи.

9. Каква информация да споделя на страницата на проекта?

За да си гарантирате възможно най-голяма подкрепа, при отваряне на страницата на вашия проект потенциалните съмишленици трябва да са наясно с няколко неща:

Каква е вашата идея?
Какво точно искате да направите?
Как ще осъществите идеята?
Как точно ще бъдат използвани средствата от получената подкрепа?
Какви са вашите умения и квалификация за изпълнение на идеята?
Кои точно са хората от вашия екип (ако има други освен вас)?
Каква ще е продължителността на проекта ви

Колкото повече информация дадете и споделите, толкова по-голямо доверие ще получите и съответно подкрепа от съмишленици.

10. Колко време отнема публикуването на проект?

Времето, което отнема оформянето на един проект зависи от това каква част от представянето сте подготвили предварително и какво ви предстои. Ако сте направили видеото с представянето на проекта, имате снимки, измислили сте наградите, тогава няма да ви отнеме много време. Нашият съвет е да не бързате, а внимателно да прочетете съветите, които ви предлагаме, за да развиете успешен проект. След като проектът бъде изпратен за одобрение, обикновено ние отговаряме в рамките на 1-2 работни дни.

11. Може ли да редактирам проекта, след като съм го пуснал за преглед?

Проектите трябва да са във финалния си вариант когато се пращат за одобрение, затова не бързайте, а внимателно огледайте всички детайли по проекта, преди да го публикувате. Имате възможност да запазите проекта като "Работен" и на по-късен етап като е завършен да го пуснете за одобрение!

12. Мога ли да публикувам повече от един проект едновременно за одобрение?

Разбира се! И все пак, препоръчваме ви да не избързвате с проектите, а да ги пускате един след друг. В противен случай, рискувате да не успеете да ги реализирате в срок или да разсеете вниманието на подкрепящите и да не съберете 100% подкрепа за нито един от тях.

13. Може ли да се откажа от вече създаден и публикуван проект?

Да. Създателя може да прекрати проекта си и набирането на средства по него. В такъв случай всички обещани средства автоматично се нулират.

14. За какъв период проектът остава на сайта?

Завинаги. Всички проекти остават завинаги като история на свършеното от общността и нейните членове.

15. Мoже ли да се редактира проект, след като веднъж е стартиран?

Да, можете да редактирате следните части от съдържанието на проекта:
• Видеоклипове и снимки
• Подаръци - добавяне на нови и редактиране на тези без активност
• Вашия профил

Нещата, които не можете да редактирате след като сте стартирали проект са:
• Размера на бюджета
• Крайния срок на проекта
• Подаръци, които вече са дадени на съмишленици, подкрепили идеята
• Описание на проекта

16. Мога ли да разбия реализацията на една идея на няколко отделни проекта за всеки отделен етап?

В случай, че всеки отделен етап на проекта е самостоятелен и има достатъчно време между реализацията на всеки един от тях, теоретично бихте могли да разбиете проекта на няколко такива. Но трябва да предвидите и евентуалната загуба на интерес от страна на подкрепящите, а това може да създаде пречки пред пълната реализация на проекта.

17. Какво означава финал на проект?

Всеки проект има срок за набиране на бюджета си, който е обозначен в модула на проекта като "X дни до финала". Това не е срок за осъществяване на идеята, за която е създаден проекта, а срок, в който се набира подкрепа. Като създатели на проекта, вие сте длъжни да определите ясни срокове за реализацията му (след набиране на бюджета), които да включите в описанието и подробната информация към него.

18. Мога ли да пусна повторно проекта си, ако не успея от първия път?

Да. Ще трябва да създадете проекта си отначало, така че той по същество ще е копие на първия ви, но това няма да попречи да бъде одобрен.

19. Мога ли да бъда сигурен, че някой няма да ми открадне идеята?

Основна част от концепцията на нашия сайт е хората да са открити и спокойно да споделят идеите си. Целта е да намерите подкрепа от много хора готови да подпомогнат реализацията на идеите ви. Ако не желаете да споделяте идеята си с общността на ЗаБългария, то тогава ще ви е трудно да убедите хората да ви подкрепят. Вариантите са или човек да рискува, или цял живот да живее с идеята си без да я осъществи!

20. Ако проектът ми е успешен, какво трябва да направя, за да получа събраните от съмишленици средства?

!!!Процесът е напълно автоматизиран, но задължително условие, за да получите средствата си и да не бъдат анулирани автоматичните транзакции от PayPal, е вашият Paypal акаунт да е със статус "ВЕРИФИЦИРАН" - повече информация за процеса ТУК.

Това е изискване на PayPal и Екипът на ЗаБългария не може да носи отговорност за проваленото прехвърляне на средства към създателя на успешно приключил проект, когато той не е преминал стъпките за верифициране на своя Paypal акаунт!!!

Aко проектът е малък и не се нуждае от много средства, може ли пак да се публикува на сайта?

Да, разбира се! Без значение колко големи са проектите, стига те да са достатъчно интересни, креативни, или социално значими, те със сигурност ще имат място при нас. Малки проекти, които могат да се реализират след работа, през почивните дни или в отпуската, са типичните проекти, с които повечето хора биха се ангажирали. Така че не се притеснявайте, а действайте!

Видео и снимки

21. Задължително ли е да публикувам снимки към проекта?

Задължително трябва да публикувате поне една снимка при създаването на проекта. Тя ще ви представя пред общността на ЗаБългария. Нашият съвет е да публикувате колкото се може повече снимки, които да илюстрират идеята ви.Това може да стане както при създаването на проекта, така и в последствие от секцията "Снимки" в страницата на проекта ви.

22. Задължително ли е създаването на клип, за да може да бъде одобрен проект или идея?

Не, но шансовете ви да привлечете съмишленици е много по-висок, ако направите персонален клип, с който да представите идеята. Затова нашият екип горещо ви препоръчва да отделите малко време за направата на убедителен и „грабващ“ клип!

23. Кога трябва да качвам видео клипове към моя проект?

Преди всичко трябва да заснемете клип и да го качите в www.YouTube.com или www.VBOX7.com. Линкът към вашия клип може да поставите още при създаването на проекта в полето "Линк към видеоклипа" или на по-късен етап от вашия профил чрез бутона "Моите идеи".
Допълнителни видеоклипове могат да се добавят и към новините, които пишете за проекта след неговото публикуване.

24. Какъв е допустимият размер за снимка на проекта?

Максималния позволен размер на снимка е 1.5Mb.

25. Какъв е допустимият размер на видеото/клипа към проекта?

Няма ограничение към размера на видео файловете, тъй като те първо трябва да бъдат качени на www.youtube.com или vbox7.com. След като сте качили своя клип на някой от тези сайтове за видео споделяне, можете да копирате препратката на клипа в определената секция на проекта.

26. Какви съвети за заснемането на добър клип можете да ми дадете?

Видео клиповете правят проектите и представяните идеи много по-интригуващи, а за заснемането на добър клип не е нужно да имате експертни умения или професионална техника. Можете да ползвате цифров фотоапарат или мобилен телефон за заснемане на видеото. Важното е да покажете истинското си Аз и да разкажете за идеята и реализацията на цялостния проект по възможно най-улвекателен начин. Не се страхувайте да застанете пред камерата, за да могат хората да ви видят – тази лична връзка е от ключово значение за вашия успех. Покажете на бъдещите си съмишленици примери от вашата работа и бъдете непринудени.

Независимо колко открити или креативни искате да бъдете не забравяйте за основните моменти:

1. Представете себе си и в какво сте добър
2. Разкажете вашата идея
3. Поискайте подкрепа от бъдещите си съмишленици
4.Разкажете какъв ще е резултатът от проекта и какво бихте могли да дадете в знак на признателност (подаръци)
5. Кажете „Благодаря“!

Има милиони начини да представите вашата идея. Покажете истинското си Аз и не се притеснявайте! Можете да прекарате дни в заснемане и корекции или да съберете приятели някоя неделя и за 5 минути да имате вашият клип. Не е необходимо видеото да е перфектено, просто бъдете себе си.

27. Мога ли да използвам заснетия от мен клип за основна медия на моя проект?

Да! Първо, трябва да качите направеният от вас клип във Vbox7 или Youtube.

28. Как да прикача видео клип, като основна медия на проекта?

а) Ако е качен на Youtube, е достатъчно да копирате линка му от браузъра и да го поставите в полето „Линк към видеоклипа“ от профила на проекта на ЗаБългария.

б) Ако е качен на VBOX7 трябва да натиснете бутона под самия клип и да копирате целия HTML код.
След това поставете целия HTML код в полето „Линк към видеоклипа“ в профила на проекта ви.

29. Мога ли да прикача видео клип, след като вече съм създал проекта?

Можете да поставите препратка към видеоклипа в секцията "Развитие/Новини" като новина по проекта с допълнителни разяснения.

30. Мога ли да използвам в проекта материали, които са със запазени права?

Не използвайте музика, картинки, клипове или друго съдържание, върху които нямате права за ползване. Използването на материали със запазени права е почти винаги противозаконно и може да ви донесе неприятности включително и блокиране на профила ви.

Подаръци

31. Задължително ли е да предлагам подаръци към проекта?

Потребителите на ЗаБългария по никакъв начин не са задължени да предлагат насрещни подаръци за получена подкрепа. Подаръците са възможност да изразите вашата благодарност, дори и с минимален жест. Не е нобходимо да предлагате нещо голямо, дори и картичка с ръчно написана благодарност е жест, който мнозина биха оценили.

32. Как да създам подаръци към проекта си?

За да добавите подаръци към проекта ви, кликнете на табът „Подаръци“, попълнете име на подаръка, описание и минимална подкрепа, която трябва да получите в замяна на подаръка.

33. Какво може да бъде предложено като подарък за подкрепа?

Подаръците обикновено са предмети, създадени от създателя на проекта и са свързани с проекта, който се осъществява. Алтернатива на предметните подаръци са и емоционалните такива (писмена благодарност, грамота поставена на мястото, където е изготвен проекта и др.) или подаръци свързани с лично изживяване на съмишленика (среща с автора, прегрътка за благодарност, участие в осъществения проект и др.).

34. Има ли минимум и максимум на стойността на предлаганият подарък?

Подаръците се дават в замяна на подкрепа в размер на обещана сума, каквато автора на проекта определи. Целта на подаръците е да служат за вид емоционална благодарност за подкрепата, а не просто предмет, който давате в замяна на финансиране.

35. Мога ли да огранича броя на подаръците, които предлагам?

Да, всеки вид подарък може да бъде ограничена до конкретна бройка.

36. Как мога да получа информация за подкрепилите ме хора, за да им предам обещаните подаръци?

Можете да видите списъка с подкрепилите ви съмишленици от табът „Подкрепа“ в менюто на акаунта ви. Там можете да видите и какви подаръци са заявени от всеки един от тях. Получените плащания в PayPal можете да сравните със списъка с подкрепилите ви съмишленици от менюто на вашия проект (Профил->Моите Идеи->Име на Проект->секция "Подкрепа"->Колона "PayPal сметка"). Така ще разберете кои от съмишлениците са ви подкрепили реално и на кои от тях трябва да изпратите подарък, след като реализирате идеята.

37. Как да поддържам връзка само с подкрепилите ме съмишленици?

Съветваме ви да бъдете отворени спрямо съмишлениците си и да поддържате редовна комуникация с тях, за да затвърдите доверието им във вас, а и да покажете, че наистина смятате да сбъднете вашия проект. Личните мейли за връзка с всеки съмишленик по проект можете да намерите в списъка с подкрепилите ви съмишленици от менюто на вашия проект (Профил->Моите Идеи->Име на Проект->секция "Подкрепа"->Колона "ЗаБългария Поща").

38. Защо броят хора, които ме подкрепят не съвпада с броя на хората, които са избрали да получат подаръци?

Съмишлениците, които ви помагат, могат да изберат да не получат никакви подаръци. Освен това те могат да изберат подарък, който да е на по-малка стойност от дадената подкрепа.

Популяризиране на идеята

39. Къде мога да открия моят проект на ЗаБългария?

Всеки един проект може да бъде намерен чрез бутона „Харесай Идея“, който води до страницата с всички проекти, разпределени по категории. Проектът може да се появи както в някоя от главните категории, така и в подкатегории.

Много хора посещават ежедневно ЗаБългария и разглеждат новите идеи и създадените за тях проекти, но не забравяйте че за набирането на нови съмишленици няма по-ефективен начин от разпространяване на новината сред твоите лични приятели и близки хора. Повечето от хората, които ще подкрепят проекта ти са приятели, приятели на твои приятели или просто съмишленици и фенове на твоята идея.

40. Може ли да разкажа за идеята си на приятелите си още преди да съм стартирал с него на сайта?

Разбира се! Колкото повече приятели и съмишленици привлечете за идеята ви, на толкова повече помощ и съвети можете да разчитате. Можете да пращате линк към временната страница на проекта си, още преди да е публикуван официално. Така ще наберете максимално съмишленици и ще коригирате потенциални пропуски още преди началото.

41. Има ли „уиджети“ (widget), които да поставя на моя личен сайт, с който да популяризирам допълнително идеята си?

Да. Можете да откриете готовия „уиджет“ с автоматично генериран код в административната част на проекта.

42. Могат ли да бъдат разгледани изтекли и неуспешни проекти на ЗаБългария?

ЗаБългария не поддържа категория или списък с неуспешно подкрепените проекти. Все пак, неуспешни проекти могат да бъдат намерени в профила на всеки един потребител (създатели на проекти и съмишленици). Когато потребител отиде на профила на създател на проекти, той може да види всички минали проекти – успешно и неуспешно подкрепени.

43. Колко време отнема публикуването на проект?

Времето, което отнема оформянето на един проект зависи от това каква част от представянето сте подготвили предварително и какво ви предстои. Ако сте направили видеото с представянето на проекта, имате снимки, измислили сте наградите, тогава няма да ви отнеме много време. Нашият съвет е да не бързате, а внимателно да прочетете съветите, които ви предлагаме, за да развиете успешен проект. След като проектът бъде изпратен за одобрение, обикновено ние отговаряме в рамките на 1-2 работни дни.

Набиране на подкрепа

44. Има ли таван на сумите, които един проект може да набере?

Не.

45. Може ли един проект да набере повече финансова подкрепа, от колкото първоначално е обявил за необходима в бюджета си?

Да.

46. Какво се случва ако проект достигне необходимия бюджет преди крайната му дата?

Проектът продължава да е активен и да набира средства до момента, в който не изтече срокът му.

47. Как най-лесно да разкажа във Facebook за проекта?

В страницата на всеки ваш проект в секцията "Сподели" можете да изберете на кои от вашите Facebook приятели да изпратите съобщение с препратка към проекта.

48. Мога ли да променя сумата на бюджета след като вече веднъж съм стартирал проекта?

Не. След като веднъж е стартиран проекта, не можете да променяте сумата на бюджета.

49. Мога ли да променя крайния срок на бюджета след като веднъж съм го стартирал?

Не. Веднъж стартиран, срокът на проекта не може да бъде променян.

50. Какви такси начислява сайта ЗаБългария?

Сайтът ЗаБългария е създаден да стимулира безвъзмездната подкрепа между дейните хора на България за осъществяване на техните идеи. Наше убеждение е, че и предлаганата услуга трябва да е безплатна!
За да може да протича автоматизираното разплащане, PAYPAL изисква www.ZaBulgaria.org да участва в транзакциите и за всяка транзакция от създателя на проекта, за наше съжаление се налага да уддържим, възможния абсолютен минимум - 0.01 евро цента (2 стотинки).
С цел да запазим инициативата си "чиста" и да компенсираме тази нищожна уддръжка, ние лично подкрепяме всеки един проект с неколкократно по-голяма сума.

51. Има ли първоначални такси при публикуването на проект на ZaBulgaria.org?

Не! Ние искаме да дадем шанс на всеки един човек да се опита да осъществи мечтата си, без да трябва да се притеснява за допълнителни разходи.

Новини по проекта

52. Какво представляват новините за проект?

Секцията „Новини“ е мястото от администрацията на проекта, което служи за свеобразен блог на всеки един проект. Създателите на проекти използват тази секция от страницата на проекта, за да информират своите съмишленици за развитието на проекта и идеята. Новините се публикуват в секцията "Развитие" на проекта. Писането на новини около проекта е най-добрият начин да държите в течение своите съмишленици за развитието на идеята, затова ние ви съветваме да пишете възможно по-често и да търсите обратна връзка.

53. Как най-добре да използвам секцията с новини за проекта?

Най-важното условие е да пишете в тази секция. Не си мислете, че вашите усилия свършват с публикуването на проекта на ЗаБългария и от тук всичко зависи от останалите хора. За да спечелите подкрепа, вие трябва да сте постоянно активни, да споделяте какво се случва с проекта, какво правите и да благодарите за дадената до момента подкрепа. Това е начинът хората да повярват във вас и вашата идея.

54. Мога ли да добавям снимки и видео към новините за проекта?

Можете да качвате снимки към текста на новината. Можете да добвяте и препратки (линк) към ваш видео клип, качен на някой от сайтовете за видео споделяне (YouTube, VBOX7).

55. Как моите съмишелници ще разбират, че има новини по проекта?

При добавяне на новина нашата система автоматично изпраща електронно съобщение на всички съмишленици, които са ви подкрепили и са активирали тази опция от профила си. Освен това, за да накарате потребителите на ЗаБългария да се връщат на страницата на проекта ви, се старайте да давате редовно информация за развитието на проекта. Подсказвайте за какво ще пишете скоро или какви снимки и видео ще публикувате и така хората сами ще идват отново и отново на страницата на проекта.

Отговорност на създателите

56. Какви са моите задължения за отговор на въпроси от страна на съмишленици и членове на ЗаБългария?

По време на проекта хората ще се свързват с вас и ще задават въпроси относно проекта. Запитванията може да варират от съвсем обикновени въпроси до такива за крайни срокове на приключване на етапи или специфична техническа информация. На тези запитвания и въпроси трябва да се отговаря бързо, а в случите когато едни и същи въпроси идват от повече от един човек и публично като Новини по проекта. Прозрачността е от изключително голяма важност в общността на ЗаБългария. Освен това когато сте открити, хората ще имат повече доверие във вас и ще са по-склонни да подкрепят идеята ви.

57. Какво е редно да направя, ако не мога да изпълня проекта, както съм бил обещал?

Ако осъзнаете, още преди да е било приключило финансирането, че няма да успеете да осъществите проекта си, трябва да го прекъснете. За целта се свържете с екипа на ЗаБългария и проектът ви ще бъде спрян, а обещаната до момента подкрепа няма да бъде прехвърляна от съмишлениците към вас. Ако, обаче, вече сте получили финансирането, трябва лично да възстановите сумите получени от съмишленици.
За да избегнете проблеми не се надценявайте и не обещавайте повече от възможното. Ако се появят някакви проблеми или пречки, обсъдете ги бързо, открито и честно със своите съмишленици.

58. Какво да направя ако не успея да се вместя в обещаната от мен дата за осъществяване на иедята?

Тази дата е свързана с конкретни очаквания от страна на съмишлениците - тогава те биха искали да видят резултата от тяхната подкрепа или да получат някакъв подарък. Всеки един проект е съпътстван от спънки и проблеми, а това важи с още по-голяма сила за креативните проекти. Ако изникнат непредвидени спънки и препятствия, от създателите на проекта се очаква незабавно да уведомят за това всички на страницата на проекта. Споделянето както на успехите, така и на препятствията около реализирането на проекта са част от процеса и ще направи вашите съмишленици съпричастни към него и ще спечели доверието им.
Създателите на проекти, които са откровени и открити ще получат много по-голямо разбиране от своите съмишленици. На всеки един от нас му се е случвало да се опитва да отбягва и отлага проблемите, но държането на съмишлениците на проекта в невидение ги кара да си мислят най-лошото. Това поведение е не само пагубно за реализирането на идеята, но и показва неуважение към получената подкрепа и към останалите създателите на проекти на ЗаБългария. Редовната комуникация е задължителна!