sign in with twitter

 
 

За Подкрепящи Идеи

Най-важното за съмишлениците

1. Какво кара хората да подкрепят проекти?

2. Как да подкрепя финансово идея и проект?

3. Как да потвърдя (активирам) PayPal сметката си в ЗаБългария?

4. Мога ли да подкрепя проект анонимно?

5. Вижда ли се някъде публично сумата на моята подкрепа?

6. Ако проект не набере 100% подкрепа удържа ли се някаква сума от заявилите подкрепа съмишленици?

7. Какво означава финал на проект?

8. Ще получавам ли уведомление за промени в проект, на който съм съмишленик?

9. Има ли ЗаБългария дял в проектите, които се предствят на сайта?


Подкрепа за идея

10. Мога ли да подкрепя проект с пари в брой?

11. В кой момент се изтеглят средствата за подкрепа от моята Paypal сметка и дебитна карта?

12. Сигурно ли е, че подкрепата, която давам за проект ще бъде прехвърлена към създателя, ако той е успешен?


Подаръци

13. Какво представляват подаръците?

14. Сигурно ли е, че ще получа подаръка си?

15. Защо да избера подарък при подкрепата ми за проект?


Отговорност на подкрепящите

16. Кой е отговорен за изпълнение на обещаното в описанието на идеята в проекта?

17. Как мога да бъда сигурен, че създателят на проекта е този, за който се представя?

18. Какво да направя, ако имам допълнителни въпроси по проекта?


Най-важното за съмишлениците

1. Какво кара хората да подкрепят проекти?

Идеите и желанието да бъдат част от нещо положително и хубаво!
Проектите сами по себе си са опит на хората да постигнат нещо, да реализират някаква мечта или идея, която отдавна са имали в главата си, но по една или друга причина не са осъществили. Уникалността на идеята и нуждата да се почувстват част от нещо специално е това, което кара хората да я подкрепят.

2. Как да подкрепя финансово идея и проект?

За да подкрепите проект е нужно да натиснете зеленият бутон „Подкрепи идеята“ от страницата на проекта. Системата ще поиска да въведете сумата на вашата подкрепа, както и подарък, ако има такъв към проекта. След това ще бъдете пренасочени към системата за разплащания на Paypal. За да приключите процеса успешно там, трябва предварително да имате регистрация в Paypal, където чрез вашата дебитна карта (на нея трябва да е изписано VISA или Mastercard) ще заявите плащането по проекта.

3. Как да потвърдя (активирам) PayPal сметката си в ЗаБългария?

След като имате регистрации в www.ZaBulgaria.org и www.PayPal.com е необходимо от личния си профил на ЗаБългария да изберете бутона "PayPal Настройки" и да потвърдите PayPal сметката си.

4. Мога ли да подкрепя проект анонимно?

Към момента не поддържаме анонимен вид участие. Разбира се, вие можете да изберете каквото поискате потребителско име, което да не разкрива личните ви данни. Като цяло нашата политика е да насърчаваме откритостта, за да можем да създадем една приятелска общност.

5. Вижда ли се някъде публично сумата на моята подкрепа?

Откритостта и съпричастността са основна ценност в ЗаБългария и затова на страницата на всеки проект има списък с подкрепилите го и съответните суми.

6. Ако проект не набере 100% подкрепа удържа ли се някаква сума от заявилите подкрепа съмишленици?

Абсолютно нищо.
Ако проект не успее да набере 100% от заявения бюджет, всички направени заявки за подкрепа се отменят и средствата остават в личните PayPal сметки на подкрепилите проекта.

7. Какво означава финал на проект?

Всеки проект има срок за набиране на бюджета си, който е обозначен в модула на проекта като "X дни до финала". Това не е срок за осъществяване на идеята, за която е създаден проекта, а срок, в който се набира подкрепа. Като съмишленици на проект, вие не можете да очаквате резултати от проекта веднага след набирането на бюджета и прехвърлянето му към създателя. Реализацията на идеята отнема време и конкретните срокове за осъществяването й трябва да са изрично упоменати в описанието на проекта. С изтичане на сроковете за осъществяване и реализация на идеята, можете да очаквате да получите обещаните от автора подаръци за подкрепата.

8. Ще получавам ли уведомление за промени в проект, на който съм съмишленик?

Всички съмишленици, подкрепили проект, получават известие при настъпили важни събития по него.

9. Има ли ЗаБългария дял в проектите, които се предствят на сайта?

Не. Всички права са собственост изцяло и само на създателя на проекта, освен ако в проектът не е упоменато, че е съвместен проект с екипа на ЗаБългария.

Подкрепа за идея

10. Мога ли да подкрепя проект с пари в брой?

Съжаляваме, но подкрепата в платформата на ЗаБългария се осъществява само чрез системата за разплащания на Paypal и дебитна карта (с надпис VISA и Mastercard). По този начин се гарантира сигурността на подкрепилите проекта съмишленици.
Все пак, ако нямате възможност да подкрепите проекта през платформата на ЗаБългария, винаги можете да се свържете със създателя на проекта и да уговорите друг начин за получаване на парите. Създателят на проекта от своя страна може да ги вложи през системата ни в проекта!

11. В кой момент се изтеглят средствата за подкрепа от моята Paypal сметка и дебитна карта?

Ако проектът, на който сте станали съмишленик и проектът, който сте подкрепили набере поне 100% от бюджета си, то на неговата крайна дата PayPal автоматично ще прехвърли средствата от вашата PayPal сметка (VISA или Mastercard) към тази на създателя на проекта. Ако проектът не набере необходимата подкрепа в рамките на заложения краен срок, то средствата остават във вашата лична Paypal сметка или дебитна карта.

!!!Важно е към момента на приключване на срока на проектите, по които сте съмишленик и сте подкрепили да сте оставили достатъчна налична сума в PayPal или дебитната ви карта, за да има откъде paypal да преведе сумите!!!

12. Сигурно ли е, че подкрепата, която давам за проект ще бъде прехвърлена към създателя, ако той е успешен?

Да!
Всеки успешен проект автоматично получава обещаната подкрепа от съмишленици. Възможно е обещаната подкрепа от някои или всички съмишленици да не се прехвърли.
Възможните причини са няколко:
1) Вие като съмишленик не сте разполагали с достатъчно налични средства по картовата сметка, която сте регистрирали в PayPal.
2) Отказали сте подкрепата към проекта от профила си в PayPal.
3) Картата ви не е отключена за онлайн разплащания от банката и PayPal не е успял да извърши транзакцията.
4) Създателят на проекта не е преминал процеса на верификация на своят сметка в Paypal и поради тази причина не може да получи вашата подкрепа и проектът се счита за неуспешен!

Подаръци

13. Какво представляват подаръците?

Подаръците са допълнителна възможност за създателите на проекти да ви стимулират да ги подкрепите. Например създателят може да е създал 5 вида подаръци за различни суми от 5 до 50 евро подкрепа. Вие можете да изберете като съмишленик дали и каква сума да обещаете за подкрепа. В знак на благодарност създателят на проекта обещава да ви даде съответния подарък, ако проектът събере 100% подкрепа.

14. Сигурно ли е, че ще получа подаръка си?

Не забравяйте, че подкрепата и идеята на ЗаБългария е преди всичко безвъзмездна и няма гаранции, че ще получите подаръка си.Това е едно обещание, но ако създателят е спечелил доверието на много хора, то може да му се вярва в обещанията.

15. Защо да избера подарък при подкрепата ми за проект?

Ако вече ви е грабнала дадена идея и сте решени да я подкрепите, а създателят предлага подаръци за размера на подкрепата ви, то няма нищо лошо да се възползвате от тях.
Също така, ако даден подарък ви е впечатлил прекалено много и искате да го имате, то няма нищо лошо да подкрепите проекта със сумата на подаръка. Това е и начин да получите нещо в замяна на дадената от вас подкрепа. Така създателят осъществява своята идея, а вие не само го подкрепяте, но получавате под някаква форма благодарност в замяна.

Отговорност на подкрепящите

16. Кой е отговорен за изпълнение на обещаното в описанието на идеята в проекта?

Отговорността е на създателя на проекта да изпълни обещаното на страницата на проекта. Екипът на ЗаБългария преглежда всички проекти преди да ги направи активни, за да е сигурно, че не нарушават условията и правилата на сайта. Въпреки това нашият екип не може да проучи дали създателят на проекта е способен да осъществи идеята си.
Ние окуражаваме споделянето на лична информация за предишен опит, умения и успехи, които да покажат реалните възможности на създателите на проекти. Разбира се, основният интерес за популяризиране на идеята е на нейният създател и е редно да положи необходимите усилия, за да убеди потенциални съмишленици. Обикновено по-голямата част от създателите на проекти разчитат на помощ от приятели, приятели на приятели и близки и роднини, което само по себе си гарантира по-отговорно отношение.
Ако създателят на проекта не може да ви убеди в своите намерения, умения и способност да изпълни целта на проекта, то трябва да вземете това под внимание преди да вземете решение дали да подкрепите идеята му или не.
Ако всичко иглежда прекалено хубаво, за да е истина, то най-вероятно Не е!

17. Как мога да бъда сигурен, че създателят на проекта е този, за който се представя?

Преди всичко, най-вероятно познавате създателя на проекта или сте чули за неговата идея от близък или доверен източник! А може би към проекта е заснет видео клип в първо лице, което е трудно да бъде подправено!
Ако все още имате съмнения, не се колебайте да разгледате личната информация от профила на създателя на проекта и дали е предоставил своя личен Facebook и т.н!

Не забравяйте, че интернет може да бъде безценен източник на информация!

18. Какво да направя, ако имам допълнителни въпроси по проекта?

Попитайте създателят на проекта, като се свържете с него чрез коментар в менюто на проекта или като му пратите лично съобщение на електронната му поща.